Loading...

आत्ता वाचण्यासारखे :

सन ७५४ ते १९७३ : असे घडले आपले पुणे शहर !

पुणे शहर म्हणजे महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी तसेच एक महत्वाचे दक्षिण आशियातील ऐतिहासिक शहर!  चला बघूया ह्या शहरामध्ये घडलेल्या महत्वाच्या काही घटना ! 

सन ७५४ : पुण्याचे नाव होते 'पुण्य-विजय'
सन ९९३ : 'पुनवडी' हे पुण्याचे नाव  पडले.
सन:१६०० : मुळच्या वस्तीला 'कसबा पुणे' हे नाव होते.
सन १६३७ : पुणे शहाजीराजांच्या अंमलाखाली सोमवार व रविवार पेठा वसवल्या गेल्या.
सन १६५६ : पुणे शिवाजी महाराजांचे अधिपत्याखाली होते.
सन १६६३ : मंगळवार पेठ वसली.
सन १७०३ : बुधवार पेठ वसली.
सन १७१४ : पुण्यावर पेशव्यांची सत्ता सुरू.
सन १७२१ : बाजीराव पेशवे यांचेकडून पुण्याची पुर्नबांधणी सुरू.
सन १७३० : शनिवारवाडा बांधून पूर्ण झाला.
शनिवारवाडा पुणे

सन १७३४ : पहिल्या बाजीरावाने शुक्रवार पेठ वसविली
सन १७४९ : पर्वती वरील देवालय बांधले.
सन १७५० : वेताळ पेठ वसविली,कात्रज तलाव व वेशी बांधण्यात आल्या.
सन १७५५ : नागेश पेठ वसविली.पर्वती तळे बांधले.
सन १७५६ : गणेश व नारायण पेठा वसविल्या.
सन १७६१ : लकडी पूल बांधण्यात आला.
सन १७६९ : सदाशिव व भवानी पेठा वसविल्या गेल्या.
सन १७७४ : नाना,रास्ता व घोरपडे पेठा वसविल्या.
सन १७९० : फडणवीस वेस उभारण्यात आली.
सन १८१८ : इंग्रजी अंमल सुरू. खडकी कॅन्टॉन्टमेन्ट स्थापना.
सन १८५६ : पुणे मुंबई लोहमार्ग सुरू झाला.
Mumbai Pune Railway 1856

सन १८५७ : पुणे नगरपालिकेची स्थापना.
सन १८६९ : सर डेव्हिड ससून रूग्णालय कार्यान्वित
सन १८७५ : संगम ( वेलस्ली) पूल वाहतुकिस खूला
सन १८८० : खडकवासला धरण बांधून पूर्ण
सन १८८१ ते १८९१: मुठा उजवा कालवा खोदण्यात आला.
सन १८८४ : डेक्कन कॉलेजची स्थापना.
सन १८८५ : फर्ग्युसन महाविद्यालयाची स्थापना
सन १८८६ : पुणे-मिरज लोहमार्ग सुरू झाला
सन १९१५ : आर्यन चित्रपटगृह सुरू झाले
सन १९१६ : नगरपालिकेने नगररचनेचे काम हाती घेतले.

lakshmi road pune

सन १९१५ ते १९२५ : लक्ष्मी व टिळक रस्ता तयार व त्यांची सुधारणा.
सन १९१९ : पुण्यात भुयारी गटारांची योजना हाती घेण्यात आली.
सन १९२१ : पुण्याला वीजपुरवठा सुरू.नव्या पुलाचे बांधकाम
सन १९४१ : सिल्व्हर जुबिली मोटर ट्रान्सपोर्ट तर्फे नागरी बससेवा सुरू.
सन १९५० : पुणे महानगरपालिकेची स्थापना.पी.एम.टी.ची विनोदी बससेवा सुरू
सन १९५२ : पुणे विद्यापीठाची स्थापना.


university of pune
सन १९५३ : पुणे आकाशवाणी केंद्र सुरू
सन १९६१ : पानशेत धरण फुटले.
सन १९७३ : सिंहगडावर टी.व्ही.टॉवर सुरू झाला.पुण्यात दूरदर्शन दिसू लागला.

जास्तीत जास्त शेयर करा बाकीच्यांना माहिती कळूद्या 